Drijvende Tuinen voor de Oostelijke Eilanden

DRIJVENDE TUINEN WORDEN DIT VOORJAAR VOLTOOID!


In de “Oostelijke Eilanden” te Amsterdam, tussen Wittenburg en Oostenburg, wordt dit voorjaar de laatste hand gelegd aan de totstandkoming van een groene waterzone in de Wittenburgervaart. Dit natuurgebied mag niet worden betreden. De Drijvende Tuinen zijn er om op uit te kijken en niet om op te picknicken. 


De “Vlottenbouwers van Amsterdam” werkten afgelopen jaar samen met buurtbewoners aan de bouw van 3 vlotten, die volgens de knoopmethode van Robert Jasper Grootveld werden samengesteld. Deze vlotten vormen de basis voor 3 Drijvende Tuinen,  met de namen "Robert", "Jasper" en "Grootveld". Momenteel werken wij  in Amsterdam Noord  eraan verder. De vlotten krijgen "sokken", een  fragile traptrede, waardoor zij wel toegankelijk worden voor dieren, maar niet voor mensen. Bovendien bieden de Drijvende Tuinen zo vanaf het wateroppervlak een gevarieerde aanblik aan plantengroei.  In de maand juni worden zij naar hun ligplaats in de Wittenburgervaar versleept.
In de Wittenburgervaart gaan wij  vervolgens aan de slag gaan met het voltooien en verankeren van de Drijvende Tuinen. Rondom en tussen de Drijvende Tuinen worden "Wilgendruppels" op verschillende diepten afgezonken. Zij worden gevuld met planten, zoals Hoornblad en Waterpest, om de waterkwaliteit te bevorderen. Het onderwatermilieu wordt zo verrijkt met een oppervlakte die gelijk is aan die van de Drijvende  Tuinen.


De  Drijvende Tuinen zullen worden beplant met kleurrijke inheemse meerjarige planten, zoals Kattenstaart,  Beekpunge, Schnoekkruid, Boterbloem, Dovennetel, Watermunt, enz.

Op 19 juli 2022, op 90e geboortedag van Robert Jasper Grootveld, worden de resultaten van onze eerste samenwerking dan officieel aan Amsterdam gepresenteerd. De planten op de drijvende tuinen en in het daar omheen liggend watergebied, zullen in volle bloei staan.

Het onderhoud van dit natuurgebied wordt verricht door een tuinarchitect, een groencoach en door degene die ook het onderhoudt pleegt aan de Drijvende Tuinen in de Entrepothaven. Allen maken deel uit van ons team.


Het grachtenwater in de Oostelijke Eilanden is behoorlijk vervuild. Er is nauwelijks leven aanwezig. Daarom gaan  wij samen met Waternet  5 jaar lang onze krachten, kennis en ervaring bundelen, om licht en leven te brengen in een vervuild watergebied. Waternet gaat dit proces monitoren, om te ontdekken wat wel of niet werkt. Daarna gaan we de resultaten evalueren en bekijken welke toekomst de Drijvende Tuinen  in de Wittenburgervaart nog verder mogen krijgen.